Maakuntavalmennus

Maakuntavalmennus

 

Keski-Suomen maakuntavalmennuksen tarkoituksena on tukea seurajoukkueiden tekemää valmennustyötä ja tarjota nuorille mahdollisuus tutustua ja päästä pelaamaan muiden seurojen ja joukkueiden pelaajien sekä valmentajien kanssa.  Maakuntavalmennus tähtää keväällä järjestettävään Itä-Suomi Cup -turnaukseen ja Keski-Suomesta valitaankin turnaukseen poikien ja tyttöjen joukkueet niin D- kuin C-nuoristakin.

Kaudella aikana pyritään järjestämään Keski-Suomessa 3 yhteistä leiriä, joista yksi pidetään kaksipäiväisenä yliyönleirinä. Voidakseen tulla valituksi maakuntajoukkueeseen on pelaajan osallistuttava vähintään kahdelle näistä leireistä. Lisäksi pelaaja voi tulla valituksi ainoastaan oman ikäryhmänsä maakuntajoukkueeseen.

Valmentajien suosituksesta aiempina vuosina on ryhmäkoon salliessa otettu D-nuorten leireille mukaan myös muutama edistyneempi E-ikäinen pelaaja. E-ikäinen saa osallistua harjoituksiin, mutta ei kuitenkaan voi tulla valituksi maakuntajoukkueeseen

Projekti

Keski-Suomen maakuntavalmennus on projekti, jonka suunnittelu aloitetaan syyskaudella. Projekti toteutetaan leirimuotoisesti koko kauden aikana ja se päättyy toukokuussa järjestettävään Itä-Suomi Cup -turnaukseen. Projektin tavoitteena on koota Keski-Suomen tyttöjen ja poikien edustusjoukkueet turnaukseen.

Valmentajat

Maakuntavalmennusta varten on nimetty päävalmentaja, joka huolehtii valmennusleirien sisällön suunnittelusta ja toteutuksesta sekä valvoo edustusjoukkueiden muodostamista. Muiden leirivalmentajien joukosta valitaan pää- ja apuvalmentajat edustusjoukkueille. Kaikki maakuntavalmentajat ovat vapaaehtoisia maakunnan seurajoukkuevalmentajia.

Valmennusleiri

Maakuntavalmennusleiri voi olla joko 1- tai 2-päiväinen. Leirin aikana järjestetään useammat harjoitukset porrastettuna. Voidakseen tulla valituksi edustusjoukkueeseen, tulee pelaajan osallistua vähintään kahdelle valmennusleirille kauden aikana. Leiriosallistumiseksi luetaan läsnäolo koko leirin ajan ja osallistuminen kaikkiin harjoituksiin. Avoimia valmennusleirejä järjestetään kauden aikana kolme ja niiden lisäksi lähellä turnausta neljäs viimeistelyleiri, johon kutsutaan ainoastaan joukkueisiin valitut pelaajat.

Leirimaksu

Valmennusleirin hinta pyritään pitämään kiinteänä ja mahdollisimman alhaisena, jotta siitä ei muodostu taloudellista estettä osallistumiselle. Leirimaksulla katetaan leiristä aiheutuvat kustannukset, jotka muodostuvat tilavuokrasta, ruokailuista ja oheistarvikkeista, kuten leiripaidat ja ensiaputarvikkeet. Leirimaksuun sisältyy valmennus, ruokailut, yliyönleirillä lattiamajoitus, oheisohjelma sekä välipala ennen kotiinlähtöä.

Ikäryhmät

Pelaajan ikäryhmä määräytyy pelaajan syntymävuoden perusteella ja noudattaa samaa periaatetta, kuin sarjojen ikäryhmäluokittelu (vrt. koululuokat). D-ikäryhmän harjoituksiin ilmoittautuvat pelaajat ovat iältään 5.-6. -luokkalaisia ja vastaavasti C-ikäryhmän harjoituksiin ilmoittautuvat pelaajat ovat iältään 7.-8. -luokkalaisia. Satunnaisesti maakuntaleirillä on mukana D-ikäisiä pelaajia, jotka ovat pelanneet C-ikäisten joukkueissa ja haluaisivat osallistua mielummin C-ikäisten harjoituksiin. Pääsääntöisesti maakuntaleireillä jokainen pelaaja osallistuu kuitenkin vain oman ikäryhmänsä harjoituksiin. D-ikäinen pelaaja ei voi tulla nimetyksi C-ikäisten joukkueeseen.

Ali-ikäiset leireillä

Maakuntaleirit ovat viimeistelyleiriä lukuunottamatta avoimia kaikille C- ja D-ikäryhmän pelaajille, jotka haluavat olla mukana toiminnassa. Satunnaisesti osallistujamäärän salliessa on mukaan harjoitukseen otettu myös muutama ali-ikäinen pelaaja. Nämä pelaajat on valittu valmentajien suositusten perusteella ja täyttävät pääosin ne vaatimukset, jotka leirin onnistumiselle on asetettu. Ali-ikäisillä pelaajilla ei ole varsinaista kiintiötä, vaan heitä kutsutaan mukaan ryhmäkokojen sen salliessa. Päätöksen ali-ikäisten pääsystä mukaan leireille tekee päävalmentaja. Ali-ikäinen ei voi tulla valituksi maakuntajoukkueeseen.

 

 

E-nuoret 2022

 

Vuonna 2022 ensimmäisen kerran myös E-nuoret pääsevät mukaan pelaamaan Itä-Suomi cup:in. Mahdollisuuksien mukaan Keski-Suomi osallistuu 1-2 tyttö- ja poikajoukkueella turnaukseen.

Tämänhetkisen tiedon mukaan E-nuoret pelaavat Itä-Suomi cupissa "supersarjan" 3 vs 3 peliä, eli ilman koppeja. Tästä johtuen toivoisimme pelaajien ja vanhempien keskustelevan oman valmentajan kanssa pelaajan valmiuksista kyetä pelaamaan kopitonta peliä vielä kevään aikana. Valmis suoran pelin osaaja ei tarvitse olla, mutta valmius ja halukkuus kehittya sellaiseksi nopealla aikataululla tulee olla valmentajalla tiedostettuna.

Tullakseen valituksi E-nuorten joukkueeseen pelaajan tulee olla E-ikäinen. Toisin kuin D- ja C-nuorilla, E-nuorilla ei vielä tänä vuonna ole leiriosallistumiskiintiötä vaikuttamassa joukkuevalintaan.

Toivomme osallistumista Keski-Suomen kaikista seuroista, rohkeaa asennetta, iloista mieltä sekä ennenkaikkea halukkuutta kehittyä lajin parissa ja sitä myöten tarjoammekin mahdollisuuden päästä edustamaan Keski-Suomea kevään 2022 Itä-Suomi cupissa!

 

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

 

 1. D-ikäinen pelaaja on osallistunut kaudella myös/vain C-juniorien/aikuisten harjoituksiin ja sarjapeleihin. Tämän huomioiden voiko hän osallistua C-ikäisten harjoituksiin maakuntaleirillä, vaikka on vielä D-ikäinen?

  Vast: Jokainen pelaaja ilmoittautuu ja osallistuu ensisijaisesti oman ikäryhmänsä harjoituksiin. Kukin pelaaja voi tulla valituksi vain oman ikäryhmänsä maakuntajoukkueeseen ja tämän silmälläpitäen valmentajat arvioivat pelaajia tehdessään joukkuevalintoja. Mikäli pelaaja ei osallistu oman ikäryhmänsä harjoituksiin eivät valmentajatkaan voi häntä huomioida joukkuevalintoja tehdessään.
   
 2. Miten toimitaan jo maksetun maakuntaleirin osallistumismaksun kanssa, jos pelaaja ei pystykään osallistumaan leirille?

  Vast: Leirimaksu voidaan käyttää kattamaan seuraavan leirin osallistumismaksu. Ota yhteyttä maakuntaleiritysvastaavaan selvittääksesi menettelyn yksityiskohtaisesti.
   
 3. Pelaaja sairastuu juuri ennen maakuntaleiriä ja leirin osallistumismaksu on jo maksettu. Tarvitaanko lääkärintodistus maksun hyvittämiseksi?

  Vast: Ei tarvita. Pelaajan vanhemman yhteydenotto valmentajaan tai maakuntaleiritysvastaavaan riittää.
   
 4. Millainen taitotaso pelaajalla tulisi olla osallistuessaan maakuntaleirille?

  Vast: Perustaitoihin (sormi-, hihalyönti, syöttö) kiinnitetään leireillä huomiota ja niitä hiotaan, mutta näiden hallitseminen tyydyttävällä tasolla on ennaltaedellytys sille, että leirin harjoitteista on hyötyä. Mikäli pelaaja ei hallitse esim peruspallottelua, on sillä välitön vaikutus myös kanssapelaajien harjoitteluun. Tarkista valmentajaltasi ennen ilmoittautumista, ovatko taidot leiriharjoitteiden edellyttämällä tasolla.
   
 5. Miten pelaajan tulisi asennoitua maakuntaleirille osallistumiseen?

  Vast: Pelaajan tulee asennoitua osallistumiseen samoin kuten harjoitteluun yleensäkin: keskittyä harjoitteluun tavoitteenaan kehittyminen niin pelaajana kuin myös osana joukkuetta sekä auttaa parhaansa mukaan omalta taholtaan muita kehittymään vastaavasti. Harjoitusten rajallinen määrä ei salli turhia häiriötekijöitä ja tarvittaessa valmentajilla on oikeus ohjata pelaaja sivuun harjoituksista, mikäli käytös tai asenne eivät kohtaa näitä vaatimuksia.
   
 6. Pitääkö pelaajan käydä kokosuihkussa leirin päätteeksi, vaikka hän asuu harjoituspaikan lähistöllä?

  Vast: Pitää. Maakuntaleiritys ohjaa pelaajia kasvamaan myös urheilijoina ja olennaisena osana tätä on henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen. Kaikissa harjoituspaikoissa on käytettävissä erilliset peseytymistilat tytöille ja pojille, ja toivomme vanhempien keskustelevan pelaajien kanssa peseytymisen tärkeydestä.
   
 7. Leirin osallistumismaksu on maksettu ilmoittautumisen yhteydessä. Tuleeko leiristä vielä muita kuluja?

  Vast: Osallistumismaksu kattaa kaikki leirin yhteydessä järjestetyt ruokailut, valmennuksen sekä yliyönleirillä lattiamajoituksen omalla nukkumavarustuksella (patja, tyyny, liinavaatteet) valvotuissa olosuhteissa. Osallistumismaksu ei kata kuljetuksia harjoituspaikoille, jotka pelaajan tulee järjestää itse.
   
 8. Saako maakuntaleirille tuoda omia eväitä?

  Vast: Maakuntaleiriin sisältyy ruokailu ja kotiin lähdettäessä vielä välipala. Toki omia eväitäkin saa tuoda, jos tuntee tarvitsevansa lisäravintoa esimerkiksi hedelmistä, maitotuotteista tai pähkinöistä. Makeiset, virvoitus- ja energiajuomat ja sipsit eivät ole sopivaa leirievästä.