Maakuntavalmennus

Projekti

Keski-Suomen maakuntavalmennus on projekti, jonka suunnittelu aloitetaan syyskaudella. Projekti toteutetaan leirimuotoisesti koko kauden aikana ja se päättyy toukokuussa järjestettävään Itä-Suomi Cup -turnaukseen. Projektin tavoitteena on koota Keski-Suomen tyttöjen ja poikien edustusjoukkueet turnaukseen.

Valmentajat

Maakuntavalmennusta varten on nimetty päävalmentaja, joka huolehtii valmennusleirien sisällön suunnittelusta ja toteutuksesta sekä valvoo edustusjoukkueiden muodostamista. Muiden leirivalmentajien joukosta valitaan pää- ja apuvalmentajat edustusjoukkueille. Kaikki maakuntavalmentajat ovat vapaaehtoisia maakunnan seurajoukkuevalmentajia.

Valmennusleiri

Maakuntavalmennusleiri voi olla joko 1- tai 2-päiväinen. Leirin aikana järjestetään useammat harjoitukset porrastettuna. Voidakseen tulla valituksi edustusjoukkueeseen, tulee pelaajan osallistua vähintään kahdelle valmennusleirille kauden aikana. Leiriosallistumiseksi luetaan läsnäolo koko leirin ajan ja osallistuminen kaikkiin harjoituksiin. Avoimia valmennusleirejä järjestetään kauden aikana kolme ja niiden lisäksi lähellä turnausta neljäs viimeistelyleiri, johon kutsutaan ainoastaan joukkueisiin valitut pelaajat.

Leirimaksu

Valmennusleirin hinta pyritään pitämään kiinteänä ja mahdollisimman alhaisena, jotta siitä ei muodostu taloudellista estettä osallistumiselle. Leirimaksulla katetaan leiristä aiheutuvat kustannukset, jotka muodostuvat tilavuokrasta, ruokailuista ja oheistarvikkeista, kuten leiripaidat ja ensiaputarvikkeet. Leirimaksuun sisältyy valmennus, ruokailut, yliyönleirillä lattiamajoitus, oheisohjelma sekä välipala ennen kotiinlähtöä.

Ikäryhmät

Pelaajan ikäryhmä määräytyy pelaajan syntymävuoden perusteella ja noudattaa samaa periaatetta, kuin sarjojen ikäryhmäluokittelu (vrt. koululuokat). D-ikäryhmän harjoituksiin ilmoittautuvat pelaajat ovat iältään 5.-6. -luokkalaisia ja vastaavasti C-ikäryhmän harjoituksiin ilmoittautuvat pelaajat ovat iältään 7.-8. -luokkalaisia. Satunnaisesti maakuntaleirillä on mukana D-ikäisiä pelaajia, jotka ovat pelanneet C-ikäisten joukkueissa ja haluaisivat osallistua mielummin C-ikäisten harjoituksiin. Pääsääntöisesti maakuntaleireillä jokainen pelaaja osallistuu kuitenkin vain oman ikäryhmänsä harjoituksiin. D-ikäinen pelaaja ei voi tulla nimetyksi C-ikäisten joukkueeseen.

Vuonna 2020 myös E-ikäiset otetaan mukaan Itä-Suomi cupiin ja tähän liittyen myös heille järjestetään oma leiritys.

Ali-ikäiset leireillä

Maakuntaleirit ovat viimeistelyleiriä lukuunottamatta avoimia kaikille C- ja D-ikäryhmän pelaajille, jotka haluavat olla mukana toiminnassa. Satunnaisesti osallistujamäärän salliessa on mukaan harjoitukseen otettu myös muutama ali-ikäinen pelaaja. Nämä pelaajat on valittu valmentajien suositusten perusteella ja täyttävät pääosin ne vaatimukset, jotka leirin onnistumiselle on asetettu. Ali-ikäisillä pelaajilla ei ole varsinaista kiintiötä, vaan heitä kutsutaan mukaan ryhmäkokojen sen salliessa. Päätöksen ali-ikäisten pääsystä mukaan leireille tekee päävalmentaja. Ali-ikäinen ei voi tulla valituksi maakuntajoukkueeseen.